วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

EGAT Business: ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่งมากกว่า 50 ปี ที่ กฟผ. ได้เป็นผู้รับผิดชอบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของชาติ ทั้งการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง และดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

EGAT Business: ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 🏭⚡️.⚡️ มากกว่า 50 ปี ที่ กฟผ. ได้เป็นผู้รับผิดชอบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของชาติ ทั้งการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง และดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ .👷‍♂️ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน บุคลากร กฟผ. จึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า จนเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งธุรกิจในลักษณะนี้ไม่เป็นเพียงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ของ กฟผ. เท่านั้น ยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยอีกด้วย.⚙️ ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง กฟผ. มีงานบริการ 5 ด้าน ดังนี้ 📖 งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ📝 งานคัดเลือกผู้รับเหมา🔧 งานวิศวกรรมที่ปรึกษา สำหรับเจ้าของโครงการ🖲 งานเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์🔎 งานทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้า.📌 สามารถทำความรู้จักงานแต่ละด้านได้ที่แคปชั่นใต้ภาพ หรือใน E-Book: https://bit.ly/EGATBusiness_OandM*ภาพทั้งหมดถ่ายทำก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 #EGATBusiness#ธุรกิจกฟผ#ความมั่นคงทางพลังงาน#EGATforALL