วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

MGC-ASIA ร่วมใจทำความดี บริจาคโลหิตครบ 378,800 ซีซี เพื่อสังคมไทย

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์และโมบิลิตี้ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กร และมีความใส่ใจต่อสังคมมาโดยตลอด ผ่านการทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ทางบริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เน้นให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมทำความดี ผ่านการชักชวนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี โดยมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการถึงออฟฟิศ เวียนไปในแต่ละสาขา ซึ่งได้การตอบรับที่ดีจากพนักงานเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทาง เอ็มจีซี-เอเชีย ได้บริจาคโลหิตรวม 378,800 ซีซี นับเป็นการทำความดีเพื่อสังคม และเสริมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ ให้กับองค์กรและพนักงานโดยถ้วนหน้า