วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

MGC-ASIA Autoplex Hatyai สนับสนุนน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์

26 สิงหาคม 2564, เอ็มจีซี-เอเชีย ออโต้เพล็กซ์ หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 840 ขวด ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส โควิด-19