วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

NARIT เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดของไทย ไร้เงา และอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 77 จังหวัดของประเทศไทย ครั้งแรก เริ่มจากใต้สุด 4 เมษายนนี้ที่ อ. เบตง จ. ยะลา และสิ้นสุดที่เหนือสุด 22 พฤษภาคม ที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันและเวลาดังกล่าวหากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย