วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

NT จับมือ กอช. เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึง สะดวก รวดเร็ว สอดรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ซึ่งความสำเร็จของโครงการจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565