วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

OR รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 .

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้และผลงานที่โดดเด่นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล

การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ OR ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในเวทีชั้นนำระดับประเทศ แสดงถึงความพร้อมของ OR ในการนำพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

#ORโออาร์ร่วมสร้างโอกาส #empoweringalltowardinclusivegrowth

THAILANDTOPCOMPANYAWARDS2021 #businessplus