OR ส่งมอบ “tOgetheR Box” ชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย COVID ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 900 ชุด โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน”

OR ส่งมอบ “tOgetheR Box” ชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย COVID ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 900 ชุด โดยได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิเส้นด้าย (เส้นด้าย – Zendai) องค์กรทำดี (องค์กรทำดี) และ เราต้องรอด (เราต้องรอด) เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย COVID ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID สายพันธุ์โอมิครอนระบาด โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether OR ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยบรรเทาวิกฤตในครั้งนี้ และเราเชื่อว่าทุกคนจะก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

#OR#โออาร์#ORStayStrongTogether#ส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน#tOgetheRBox#มูลนิธิเส้นด้าย#องค์กรทำดี#เราต้องรอด