วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

PfP ปันน้ำใจสู่สังคมมอบผลิตภัณฑ์และน้ำดื่มให้กับหน่วยงานรัฐและประชาชนต้านโควิด

แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ พีเอฟพี โดยมีสโลแกน มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย โดยมีคุณดวงมารินทร์  ไชยเทพ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะ เดินทางไป มอบผลิตภัณฑ์และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสงขลา,โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ,มอบเฟสชิวให้แม่ค้าหน้าโรงงาน และกรมสวัสดิการเเละคุ้มรองเเรงงาน จังหวัดสงขลาเนื่องในวันแรงงาน

มอบผลิตภัณฑ์และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา

มอบเฟสชิวให้แม่ค้าหน้าโรงงานต้านโควิด
มอบ น้ำดื่ม ให้กับ กรมสวัสดิการเเละคุ้มรองเเรงงาน จังหวัดสงขลาเนื่องในวันแรงงาน
มอบผลิตภัณฑ์และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามสงขลา